Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
  İstanbul - Ümraniye :  0216-4115353 / 0546-4535355
0 Sepetim
Site Kullanım Sözleşmesi

Şartlar & Koşullar
[[WWSSITE]] (Kısaca "WEBSITE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatle okuyunuz. Bu WEBSITE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde WEBSITE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

Bu WEBSITE'de sunulan hizmetler ŞENÖZDEMİR MEDİKAL HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (bundan böyle kısaca "FIRMA" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve WEBSITE'nin yasal sahibi FIRMA olup, WEBSITE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FIRMA'ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını FIRMA gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak WEBSITE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

WEBSITE hizmetlerinden yararlanan ve WEBSITE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, FIRMA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

FIRMA, bu WEBSITE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

WEBSITE: FIRMA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (internete açık) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: FIRMA'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, FIRMA tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile WEBSITE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kurumsal olarak Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi WEBSITE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye email adresi" üyeye özeldir ve aynı "Üye email adresi" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI: FIRMA web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: WEBSITE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden WEBSITE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: WEBSITE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB WEBSITESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: WEBSITE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle FIRMA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. ÜYE , onayladığı her sözleşmeyi , değişen versionlarını kendi müşteri panelinden takip edebilir ve indirebilir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin TC yada vergi kimliği, ikamet ve sevk adresi, elektronik posta adresi,sabit ve taşınabilir telefon numarası, IP adresi, WEBSITE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser adı ve version bilgisi, ziyaret tarihi, saati gibi kişinin özelinde değişen bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

FIRMA'nın, WEBSITE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

FIRMA'nin, WEBSITE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; FIRMA'ya ait [[WWSSITE]] adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından FIRMA adına ayıpsız olarak teslimidir.

FIRMA, WEBSITE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri WEBSITE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

WEBSITE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların FIRMA tarafından belirlenecek ve WEBSITE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. FIRMA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri WEBSITE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

WEBSITE üzerinden, FIRMA'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web WEBSITE'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. WEBSITE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında FIRMA'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. FIRMA bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, FIRMA'nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

FIRMA, WEBSITE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, WEBSITE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. WEBSITE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler WEBSITE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile WEBSITE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. WEBSITE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve FIRMA'nun WEBSITE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, WEBSITE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda WEBSITE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan FIRMA sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan FIRMA sorumlu değildir.

FIRMA, işbu WEBSITE ve WEBSITE uzantısında (alt alanadında) mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve WEBSITE'yi kullanma koşulları ile WEBSITE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, WEBSITE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, WEBSITE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. WEBSITE'nin kullanımı ya da WEBSITE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. FIRMA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

WEBSITE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı FIRMA'nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, FIRMA çalışanlarının ve yöneticilerinin, FIRMA yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. FIRMA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

WEBSITE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla WEBSITE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, WEBSITE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, FIRMA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette (ters mühendislik, debugging, hack denemeleri, console işlemleri ile jquery tabanlı sızma ve veri manipülasyonu vs) bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin WEBSITE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı FIRMA'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu WEBSITE'nin sahibi FIRMA'dur. Bu WEBSITE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve WEBSITE'nin sunumu FIRMA'nun ya da FIRMA'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu WEBSITE'deki bilgilerin ya da WEBSITE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodları, html kodu ve diğer kodlar vs. ile WEBSITE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan WEBSITE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FIRMA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, FIRMA hizmetlerini, FIRMA bilgilerini ve FIRMA'nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının FIRMA'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve FIRMA'nun yazılı izni ile mümkündür.

FIRMA, WEBSITE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. FIRMA aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, ikametgah ve teslim adresi, elektronik posta adresi, sabit ve taşınabilir telefon numaraları, IP adresi, WEBSITE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser adı ve versionu, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak FIRMA için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya FIRMA'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu WEBSITE Kullanım Koşulları dâhilinde FIRMA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde FIRMA; FIRMA hizmetleri, FIRMA bilgileri, FIRMA telif haklarına tâbi çalışmaları, FIRMA ticari markaları, FIRMA ticari görünümü veya bu WEBSITE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

FIRMA, WEBSITE'ye erişilmesi, WEBSITE'nin ya da WEBSITE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. FIRMA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu WEBSITE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da WEBSITE'nin kullanılması ile FIRMA'nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

FIRMA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, FIRMA işbu "WEB WEBSITESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FIRMA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için FIRMA'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB WEBSITESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. FIRMA'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB WEBSITESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", FIRMA tarafından WEBSITE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini WEBSITE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. FIRMA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek WEBSITE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.